OUTSOURCING SOLIDWORKS | Dịch vụ thiết 3D sản phẩm bằng phần mềm Solidworks: sản phẩm khuôn, sản phẩm nhựa, sản phẩm nội thất. Kèm các gói dịch vụ về phân tích mô phỏng sản phẩm.

Dịch vụ 3D Modeling & 2D Drawing:

– Xây dựng mô hình 3D và triển khai bản vẽ 2D các sản phẩm Cơ khí, xe chuyên dụng, tự động hóa.

– Xây dựng mô hình 3D sản phẩm từ các mẫu thực tế, hình ảnh, file PDF hay CAD 2D bằng phần mềm SOLIDWORKS.

– Xây dựng mô hình 3D sản phẩm theo ý tưởng từ khách hàng.

– Thiết kế và cải tiến sản phẩm dựa trên sản phẩm có sẵn.

– Đánh giá, kiểm tra các bản thiết kế.

– Mô phỏng động, phim, xuất bản hình ảnh chất lượng cao, tài liệu Marketing, tài liệu bán hàng cho sản phẩm.

– Xuất bản vẽ 2D trong sản xuất, bản vẽ hướng dẫn lắp ráp, phân rã, các bảng kê vật tư.

Dịch vụ phân tích mô phỏng FEA, CFD

 • Tính toán các mô hình động học, động lực học cho kết cấu tĩnh, tuyến tính, phi tuyến, tiếp xúc và va chạm.
 • Tính toán các mô hình truyền nhiệt ở trạng thái truyền nhiệt ổn định và không ổn định, quá trình dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ…
 • Tính toán các mô hình dao động, rung, mỏi, loại bỏ tiếng ồn và dao động kết cấu.
 • Tối ưu hóa kết cấu dựa vào tính toán FEA.
 • Dự đoán tuổi thọ của kết cấu sản phẩm.
 • Tính toán các quá trình cháy.
 • Tính toán dòng hai pha, dòng đa pha, dòng nén và không nén được.
 • Tính toán mô phỏng điều kiện thông gió điều hòa không khí, làm ẩm, khử ẩm…

Dịch vụ thiết kế và triển khai sản xuất sản phẩm gỗ

 • Lên ý tưởng thiết kế mẫu sản phẩm đồ gỗ nội thất theo xu hướng thẩm mỹ, thị hiếu trên thị trường.
 • Thiết kế, cải tiến sản phẩm từ các;mẫu thực tế, hình ảnh, file PDF hay CAD 2D bằng phần mềm SOLIDWORKS.
 • Đánh giá, kiểm tra các thiết kế có sẵn.
 • Tính toán, mô phỏng động các kết cấu sản phẩm.
 • Xuất bản hình ảnh, phim, tài liệu dùng bán hàng cho sản phẩm.
 • Triển khai vẽ bản vẽ 2D sản xuất, bản vẽ hướng dẫn lắp ráp, phân rã.
 • Bóc tách thành phần bảng kê vật tư sản xuất.
 • Sản xuất sản phẩm gỗ nội thất theo yêu cầu/bảng vẽ thiết kế của Doanh nghiệp.