Giới thiệu về chứng chỉ SOLIDWORKS.

Chứng chỉ quốc tế phần mềm SOLIDWORKS là một trong những yêu cầu quan trọng cho việc tuyển dụng của nhiều công ty lớn có sử dụng phần mềm SOLIDWORKS. Chứng chỉ này được chia ra nhiều cấp bậc và lĩnh vực phù hợp với trình độ và chuyên môn khác nhau.

Hãy cùng khám phá xem SOLIDWORKS cung cấp cho chúng ta những chứng chỉ nào?

Xem tại đây: https://sspace.com.vn/chung-chi-solidworks/