Đào tạo SolidWorks Thiết kế Nội Thất, SSPACE triển khai các khóa học SolidWorks thiết kế nội thất cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp. SSPACE phát triển tại TPHCM và triển khai dịch vụ đào tạo và chuyển giao trên cả nước. SSPACE tự hào là đơn vị dẫn đầu về việc đào tạo SolidWorks tại Việt Nam.

Đào tạo SolidWorks Thiết kế Nội Thất tại SSPACE

  • SOLIDWORKS là phần mềm thiết kế 3D mạnh mẽ, khả năng xây dựng các sản phẩm nội thất đa dạng và nhanh chóng. Hiện nay, SolidWorks đang được sử dụng rộng rãi trong ngành thiết kế sản phẩm nội thất.
  • Thiếtkế những dòng sản phẩm gỗ ,MDF, cho đến dòng sản phẩm kim loại ,  khung mây tre đan , sofa , kim loại tấm đều được giải quyết một cách chính xác nhất.
  • Truy cập trang https://sspace.com.vn/furniture-production/ để xem thông tin chi tiết
Đào tạo SolidWorks Thiết kế Nội Thất, SSPACE triển khai các khóa học SolidWorks thiết kế nội thất cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp. SSPACE phát triển tại TPHCM và triển khai dịch vụ đào tạo và chuyển giao trên cả nước. SSPACE tự hào là đơn vị dẫn đầu về việc đào tạo SolidWorks tại Việt Nam.