Học SolidWorks dành cho nhiều đối tượng: người đi làm muốn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện thiết kế; sinh viên muốn bổ sung kỹ năng trước khi ra trường, để nâng lợi thế cạnh trinh khi phỏng vấn xin việc; các doanh nghiệp muốn bổ sung kỹ năng, nghiệp vụ thiết kế, mô phỏng, lập trình gia công cho nhân viên.

Truy cập: http://essential.sspace.edu.vn/