Giới thiệu về

SSPACE | CAD CAM PDM

SSPACE không chỉ là nơi học phần mềm, chúng tôi cung cấp cho học viên đầy đủ KIẾN THỨC – CÔNG CỤ – KỸ NĂNG để trở thành một Kỹ sư đáp ứng được các yêu cầu trong công việc của doanh nghiệp.

Chơi Video